VvE’s

Burgers van der Wal ondersteunt VvE's en VvE Managementorganisaties bij het opstellen van MJOP's en lange termijn strategieën voor de wooncomplexen. Kijkend naar de wensen en eisen en de financiële middelen gaan we het complex integraal en innovatief benaderen. Daarbij kijken we verder dan alleen het onderhoud waardoor toekomstgerichte oplossingen en aanzienlijke besparingen haalbaar worden. 

Besparingsverkenner, het SMILE model

De besparingsverkenner is een rekentool die door onszelf is ontwikkeld om structureel door het woningbezit heen te kijken. Met de besparingsverkenner kan men eenvoudig en snel verschillende onderhoudsscenario's voor een wooncomplex berekenen op financiële haalbaarheid. Wanneer we hier gaan kijken naar energetische maatregelen dan maakt Burgers van der Wal gebruik van het SMILE model (SMart Investeren in Lagere Energielasten) hiermee kunnen voorgenomen energetische maatregelen op voorhand worden doorgerekend op financiële haalbaarheid.

Laatste ontwikkelingen

Alle eigenaren hebben samen een groot bezit: het appartementencomplex. Om dat te onderhouden is er geld nodig, dat bijeen wordt gebracht door de periodieke bijdrage die maandelijks wordt betaald. Deze financiële verplichting zal worden uitgebreid: het fonds moet voortaan jaarlijks worden gevuld met een minimaal bedrag, bijvoorbeeld een percentage van de herbouwwaarde. VvE’s die al voldoende reserves hebben opgebouwd op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), mogen afwijken van deze verplichting. 

Diensten


doelgroepenoverzicht

Meer info?

Bel ons op 0314-369280 of neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Algemene gegevens

Velden met een * zijn verplicht