Onze doelen voor 2020

Traject Duurzaam voor Charlie  2015 - 2020

DOELSTELLINGEN

Afval

In 2020 is het afval met 75% gereduceerd. Te bereiken door nauwkeuriger inkopen en C2C meer toe te passen. Resterend afval moet via recycling weer terugkomen als 'voedsel'.

Huisvesting

In 2020 is de CO2 uitstoot van de totale huisvesting (dus ook bij de werkplekinrichtingen) met minimaal 50% gereduceerd. Elektriciteit t.b.v. huisvesting wordt in 2020 voor minimaal 75% door duurzame energie opgewekt.

Transport

CO2 uitstoot ook hier in 2020 minimaal met 50% gereduceerd, dit is inclusief transport leveranciers. Transport effectiever laten plaatshebben, 25% minder aan- en afvoer bewegingen.

CO2 footprint + Eerlijk zaken doen

In 2015 zal een CO2 footprint van het complete bedrijf worden gerealiseerd, dit om resultaten meetbaar te maken.                           Eerlijk zaken doen betekent duurzaamheidseisen stellen aan leveranciers en andere organisaties aanmoedigen dit ook te doen. MVO bewustzijn bij leveranciers vergroten. Geef hierbij leveranciers de ruimte om tijd en geld te investeren om hun MVO-doelen te behalen. Bijvoorbeeld door eerlijke prijzen en stabiele contracten te garanderen. Dit alles moet in 2020 gemeengoed zijn.

Inkoop op maat

Realiseren van zo min mogelijk afval of overschot. Verder dient in 2020 minimaal 50% van de toe te passen materialen biobased, dan wel onderbouwd duurzaam te zijn op basis van Life Cyclus Analyses.

Communicatie

MVO beleid helder en duidelijk formuleren en communiceren waarbij enkele aspecten uit de richtlijnen NEN26000 extra aandacht krijgen zoals humaniteit, CO2 footprint én eerlijk zaken doen. In 2016 moet uit onderzoek blijken dat 80% van onze externe relaties en 100% van onze interne relaties weten en begrijpen op welke wijze wij met duurzaamheid bezig zijn en waar zij deze informatie kunnen terugvinden. Jaarlijks wordt een duurzaam jaarverslag uitgebracht met daarin de behaalde resultaten tot dan toe.

Subsidies + Mens en Veiligheid

Blijvend inventariseren van subsidiemogelijkheden met het oog op de duurzaamheidsprojecten en waar mogelijk aanvragen. Het reduceren van het kort verzuim en het verhogen van de vitaliteit van de medewerkers van Burgers van der Wal. Dit zal in 2020 op een 3-tal gebieden worden aangetoond.

Tweets

Volg ons