Ludwig Smits

Ludwig Smits

Ludwig is directeur eigenaar van Burgers van der Wal. Met zijn MBA achtergrond houdt hij goed zicht op de gang van zaken binnen het bedrijf. Zijn drive om de branche verder te ontwikkelen, maakt dat Burgers van der Wal altijd klaar is voor de toekomst. Hij zorgt ervoor dat hij en zijn medewerkers op tijd zijn uitgerust met de juiste kennis en kwalificaties. Hij kent zijn opdrachtgevers en werknemers en weet welke mensen het best geschikt zijn voor de job.

Medewerkersoverzicht